Slabiky bě, pě, vě, mě Čti správně slabiky bě, pě, vě, mě. Potom doplň slova. Pak stiskni KONTROLA.Cyklické opakování pravopisu9. den zadat souhrnné opakovací cvičení. 3 dny - slova se skupinami mě / mně, vě / vje, bě / bje, pě: 1. den se skupinou mě / mněDI, TI, NI / DĚ, TĚ, NĚ / BĚ, PĚ, VĚ, MĚ / Ď, Ť, Ň :: Třída.... 26.05.2013 17:05. Slabiky di, ti, ni - 12 cvičení. Slabiky dě, tě, ně - 12 cvičení. Čteme slova se slabikami DI, TI, NI. Čteme slova se slabikami DĚ, TĚ, NĚ. Co se u. DUMY.CZ Materiál Skupiny bě, pě, mě, věMateriál je určen pro žáky 2. a 3. třídy. Děti hravou procvičují a opakují skupiny bě, pě, mě, vě. Cvičení žáky motivuje k větší aktivitě. Správnost svých odpovědí si mohou hned překontrolovat. Možnost několika správných odpovědí vede k. Diktáty Psaní bě je, vě/vje, pě, mě/mně cvičení 03Edu-seznam - pravopisná cvičení v českém jazyce.cvičení ČJČeský jazyk - cvičení. Cvičení můžete využít k procvičení skládání slov z písmen, ale také pro rozlišování podobných hlásek a písmen(l-r, sykavky, d-b-p).. Slabiky bě, pě, vě, mě - 2. roč.

BE pe ve

. vana –ve vaně, atd..) 5. Doplňovací cvičení – nejprve podle obrázků – to je spíše pro ŽOMJ, ale mohou využít i běžní žáci. Pak doplňování do vět. U běžných žáků se ověří pochopení psaní bě, pě, vě, u ŽOMJ navíc slovní zásoba. Pravopis skupin bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně | Vše do školyVyberte si z tohoSkupina bě - bje1) Skupinu bje píšeme pouze tehdy, jestliže po předponě ob- následuje kořen začínající skupinou je... Psaní bě-bje, pě, vě-vje - pravopisná cvičeníPRAVOPISNÁ CVIČENÍ Psaní bě-bje, pě, vě-vje. 1. dobrý ob__d, kruhový ob__zd, ob__žná dráha, sb__rné suroviny, ob__dnávka zboží, odb__r krve, ob__ť zločinu,. Seznam cvičeníVyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit. Samohlásky u/ů/ú (1). Nalezeno 28 cvičení (44 bonusová skryta. E-shop - Nová Škola, s.r.o.. Druhá část je zaměřena na procvičení dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Na závěr je uvedeno souhrnné cvičení a klíč.Diktáty Psaní bě je, vě/vje, pě, mě/mněEdu-seznam - pravopisná cvičení v českém jazyce.. Název cvičení Počet úlohZákladní škola sv. Voršily v OlomouciSouhrnná cvičení 5. Doplňte -bě-, -bje-, -vě-, -vje-, -pě-: Sbírám s__r, od__r elektřiny, zpívající __nkava, podivuhodná __c, __snící bestie, o__vný o__v, vý__rová škola, zaťatá __st, teta __ta, o__mné vlasy, sněhové zá__je, významný od.